VIDEO CLIP

Thí nghiệm mô hình thủy lực

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
   Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


  

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 254 QĐ/VHX-TH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO về việc Phê duyệt kết quả thi tuyển dụng nhân sự đào tạo quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Hồi Xuân. Căn cứ Thông báo số 257/VHX-TH ngày 16 tháng 4 năm 2016 về việc ký hợp đồng lao động và kế hoạch đào tạo


Kính gửi 32 học viên đã được phê duyệt tuyển dụng

 

Link download Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển dụng nhân sự đào tạo quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Hồi Xuân:

http://www.mediafire.com/download/2j2ms52fptvaa5a/Q%C4%90+254-2016.pdf

Link download Thông báo ký hợp đồng lao động và kế hoạch đào tạo:

http://www.mediafire.com/download/x3m4e5edfp6d15m/TB+257-2016.pdf

 

 Các tin khác:


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HỒI XUÂN VNECO

Địa chỉ: Số 54 - Lê Văn An - phường Đông Thọ- thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373713676 Email: vnecohx@gmai.com