VIDEO CLIP

Thí nghiệm mô hình thủy lực

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
   Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


  

Giới thiệu dự án

1.Giới thiệu chung
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của các ngành kinh tế  trong cả nước, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã xây dựng Qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 gọi tắt là Qui hoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số: 110/2007/QĐ-TTg ngày18 tháng 7 năm 2007.

Dự án thủy điện Hồi Xuân là một trong những công trình trong bậc thang thuỷ điện trên sông Mã thuộc địa phận huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hoá, nằm cách thành phố Thanh Hoá khoảng 140 km về hướng Tây Bắc. 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VI đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, công trình thủy điện Hồi Xuân vào vận hành  trong hệ thống điện năm 2013. Với công suất lắp máy 102MW, thủy điện Hồi Xuân là nguồn điện đáng kể đối với hệ thống điện khu vực và quốc gia. Đánh giá khả năng khai thác nhà máy theo các thông số thiết kế sẽ được xem xét trong Hệ thống điện toàn quốc.     

Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 công trình thủy điện Hồi Xuân do Công ty Tư vấn Đại học xây dựng lập tháng 4 năm 2010 và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam hiệu chỉnh tháng 9 năm 2010 đã được Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân phê duyệt theo Quyết định số: 249 QĐ/VHX - CKTC  ngày 25 tháng 10 năm 2010.     

Tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào Quý I năm 2018, hoàn thành công trình vào quí II năm 2018. Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam được chỉ định làm Tư vấn chính.   

Công trình thủy điện Hồi Xuân là công trình kiểu sau đập gồm: Tuyến đập dâng tràn. Tuyến năng lượng gồm cửa lấy nước, đường ống dẫn nước, nhà máy thuỷ điện. Nước sau khi phát điện theo kênh dẫn ra sẽ trả lại sông Mã.

2. Nhiệm vụ của dự án
Nhiệm vụ chính của dự án là phát điện. Với công suất lắp máy 102.0MW, điện lượng trung bình năm gần 390.0 triệu kWh, thuỷ điện Hồi Xuân sẽ là một nguồn điện đáng kể cho hệ thống điện miền Bắc và hệ thống điện Quốc gia trong tương lai.    

Ngoài ra việc xây dựng hồ chứa Hồi Xuân sẽ tạo nguồn nước phục vụ sản xuất công nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong vùng. Có tác động tốt về cải tạo môi trường sinh thái sống xung quanh hồ, đảm bảo lưu lượng cho nhu cầu đẩy mặn trong mùa kiệt cũng như phát triển du lịch của địa phương.

3. Các thông số chính của công trình

+ Quy mô công trình : Công trình cấp II theo TCVN 285-2002
+ Diện tích lưu vực (Flv) : 14.975 Km2
+ Dòng chảy trung bình năm (Qo) : 244,1 m3/s
+ Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,1% : 13.585 m3/s
+ Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P=0,5% : 10.175 m3/s
+ Mực nước lũ kiểm tra (lũ 0,1%) : 85,55 m
+ Mực nước lũ thiết kế (lũ 0,5%)      : 81,96 m
+ Mực nước dâng bình thường        : 80,0 m
+ Mực nước chết        : 78,5 m
+ Dung tích toàn bộ hồ chứa (Wtb) : 63,65 x 106 m3
+ Dung tích hữu ích của hồ chứa (Whi) : 7,73 x 106 m3
+ Công suất lắp máy (Nlm) : 102 MW
+ Số tổ máy           : 3 
+ Điện lượng trung bình năm (Eo) : 432,61 x 106 kWh

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HỒI XUÂN VNECO

Địa chỉ: Số 54 - Lê Văn An - phường Đông Thọ- thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373713676 Email: vnecohx@gmai.com