VIDEO CLIP

Thí nghiệm mô hình thủy lực

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
   Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


  

Trang chủ >> CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG 
Đường dây 500kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa
Mã công trình:

Năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO được Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam giao cho thi công hạng mục "Đào đúc móng và lắp đặt tiếp địa" của một số vị trí móng đường dây 500kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân quyết tâm thi công chất lượng và đúng tiến độ đề ra từ ngày 15/02/2012 đến ngày 30/04/2012.
Giá trị của gói thầu là 2,5 tỷ đồng.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HỒI XUÂN VNECO

Địa chỉ: Số 54 - Lê Văn An - phường Đông Thọ- thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373713676 Email: vnecohx@gmai.com