VIDEO CLIP

Thí nghiệm mô hình thủy lực

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
   Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


  

Trang chủ >> CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG 
Đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa
Mã công trình: VHX-VNECO

Dự án:  Đường dây 500kV Sơn la- Hòa Bình  & Sơn La-Nho Quan
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (EVN)
Thiết kế kỹ thuật thi công: Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2
Tổng thầu: Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO
Gói thầu: Gói thầu số 13-Lô 13.1
Hạng mục: Thi công xây lắp và xây kè móng đường dây
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Sơn La, Hòa Bình
Thời gian thi công: Hoàn thành vào tháng 01 năm 2011
Tổng Doanh thu: 1.555.121.108 (đ)


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HỒI XUÂN VNECO

Địa chỉ: Số 54 - Lê Văn An - phường Đông Thọ- thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373713676 Email: vnecohx@gmai.com