VIDEO CLIP

Thí nghiệm mô hình thủy lực

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
   Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


  

Trang chủ >> CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG 
Thủy điện Hồi Xuân
Mã công trình: VHX 01 - 07
Vị trí xây dựng tuyến đập và nhà máy thủy điện Hồi Xuân trên sông Mã, thuộc địa phận xã Thanh Xuân và Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Các thông số chính của dự án
+ Quy mô công trình : Công trình cấp II theo TCVN 285-2002
+ Diện tích lưu vực (Flv) : 14.975 Km2
+ Dòng chảy trung bình năm (Qo) : 244,1 m3/s
+ Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,1% : 13.585 m3/s
+ Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P=0,5% : 10.175 m3/s
+ Mực nước lũ kiểm tra (lũ 0,1%) : 85,55 m
+ Mực nước lũ thiết kế (lũ 0,5%) : 81,96 m
+ Mực nước dâng bình thường : 80,0 m
+ Mực nước chết : 78,5 m
+ Dung tích toàn bộ hồ chứa (Wtb) : 63,65 x 106 m3
+ Dung tích hữu ích của hồ chứa (Whi) : 7,73 x 106 m3
+ Công suất lắp máy (Nlm) : 102 MW
+ Số tổ máy : 3
+ Điện lượng trung bình năm (Eo) : 432,61 x 106 kWh


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN HỒI XUÂN VNECO

Địa chỉ: Số 54 - Lê Văn An - phường Đông Thọ- thành phố Thanh Hóa- tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373713676 Email: vnecohx@gmai.com