VIDEO CLIP

  Thí nghiệm mô hình thủy lực

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


  Một số hình ảnh trong kỳ thi tuyển dụng
     Ăn tết Nhâm thìn tại công trường


    


     VNECO HOI XUAN INVESTMENT AND  ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY